+49 (0) 6150 - 52736    info@tap-therm.com

Välkommen till Tap-Therm.com

Tap-Therm – Uppvärmningsbar vattenkran för utomhusbruk!

Tap-Therm

OBSI:
Använd inga verktyg på andra platser på TAP-Therm än på den förutsedda!


Strömförsörjning:
230 V, 50/60 Hz ingång
DC 12 V utgång

US-Version:
110 V, 60 Hz ingång
DC 12 V utgång

FUNKTION:
TAP-Therm togs fram speciellt för att ge frostsäker användning utomhus. Den startar automatiskt vid en temperatur under +1°C via en integrerad temperatursensor, vilket visas genom en funktionskontrollampa på täckplåten. Den stängs automatiskt av vid en temperatur över +1 °C. TAP-Therm klarar temperaturer ända ner till -45°C.

ANVÄNDNING:
Utomhus på t ex bensinstationer, handelsträdgårdar, villan, garaget eller vattenposten i trädgården.

VIKTIGT:
Endast TAP-Therm är uppvärmd och frostsäker! Vattenledningen eller trädgårdsslangen skyddas inte mot frost av den uppvärmda vattenkranen. TAP-Therm är korrekt placerad på t ex källarens yttervägg, där vattnet leds inifrån den frostfria fastigheten, genom ytterväggen och ut till kranen (se bild).

För att den elektriska ledningen (12 V) inte ska skadas och ska vara skyddad mot yttre påverkan kan ett litet hål, för att dra kabeln i, bredvid TAP-Therms anslutningsdosa förbindas med den i källaren placerade nätdelen.

Monteringsanvisning TAP-Therm:

  1. Stäng av vattentillförseln till vattenkranen som sitter utomhus.
  2. Gör vattenledningen tryckfri och töm den via vattenkranen.
  3. Skruva bort den gamla vattenkranen.
  4. Täta TAP-Therms gängor och skruva i den igen.
  5. Stick i TAP-Therms stickkontakt i vägguttaget och låt nätanslutningskabeln haka fast i TAP-Therms anslutningsdosa. KLART.