+49 (0) 6150 - 52736    info@tap-therm.com

Velkommen til Tap-Therm.com

Tap-Therm – Udendors vandhane, som kan varmes op!

TapTherm

VIGTIGT:
Værktøj må kun sættes på TAP-Therm på de dertil beregnede steder!

Strømforsyning:
230 V, 50/60 Hz indgang
DC 12 V udgang

US-Version:
110 V, 60 Hz indgang
DC 12 V udgang

FUNKTION:
TAP-Therm er udviklet specielt til anvendelse som frostsikret udvendigt aftapningssted. Når den integrerede temperaturmåler registerer temperaturer under 1°, aktiveres TAP-Therm automatisk. Denne tilstand indikeres af en funktionskontrollampe på rosetten. Ved temperaturer over 1° frakobles TAP-Therm automatisk.
TAP-Therm er testet for frostsikkerhed indtil temperaturer på minus 45°C.

ANVENDELSE:
F.eks. på tankstationer i gartnerier, på huset, garagen eller monteret på ydervæggen som udvendigt tappested til haven.


VIGTIGT:

Det er kun TAP-Therm, der er opvarmet og frostsikker! Vandforsyningsledningen eller haveslangen beskyttes ikke mod frost af den opvarmede tappehane.
Placér TAP-Therm korrekt, f.eks. på kælderens ydervæg, hvor forsyningsledningen føres fra den frostsikre indvendige side af huset, gennem husmuren og ud i det fri (se illustrationen).

For at el-forsyningen (12 Volt) ikke bliver beskadiget, men er beskyttet mod udvendige påvirkninger, kan et lille hul ved siden af tilslutningsbøsningen til TAP-Therm forbindes med netdelen i kælderen.

Monteringsvejledning for TAP-Therm:

  1. Spær for tilførslen til det udvendige aftapningssted.
  2. Tag trykket af vandledningen og tøm den ved hjælp af den udvendige aftapningshane.
  3. Skru den gamle aftapningshane af.
  4. Pak TAP-Therm-gevindet og skru det i igen.
  5. Sæt TAP-Therm-netdelen i stikdåsen og lad netdelens tilslutningskabel gå i indgreb i TAP-Therm-tilslutningsbøsningen.