+49 (0) 6150 - 52736    info@tap-therm.com

Velkommen til Tap-Therm.com

Tap-Therm – Oppvarmbar vannkran for utendorsomradet!

Tap-Therm

OBS!:
Verktøy skal kun settes an mot de stedene på TAP-Termen hvor dette er bestemt!


Strømforsyning:
230 Volt, 50/60 Hz Inngang
DC 12 Volt Utgang

US-Version:
110 Volt, 60 Hz Inngang
DC 12 Volt Utgang

FUNKSJON:
TAP-Term ble utviklet spesielt for å settes på et frostsikkert ute-tappepunkt. Over en integrert temperaturføler settes automatisk en driftstilstand inn, hvis det er under 1°C. Dette blir vist gjennom en funksjonskontroll-lampe på en rosett. Hvis det er over 1 °C vil driften stoppe automatisk. TAP-Termens frostsikkerhet ble prøvet ut på en temperatur på minus 45 °C.

ANVENDELSE:
F. eks. på bensinstasjoner, gartnerier, på huset, garasjen elter som hagetappekran på ytterveggen.

VIKTIG:
Det er kun TAP-Term som er varme- og frostsikker!
Vanntilførselen eller hageledningen blir ikke beskyttet mot frost via den
oppvarmede tappekranen.
TAP-Term er korrekt plassert f. eks. på ytre kjellervegg, hvor tilførselen blir
ført fra den frostfrie innsiden av huset og utover gjennom husveggen, (se figur).

For at den elektriske tilførselen (12 Volt) ikke skal bli skadet og for at den beskyttes mot ytre innløp, kan et lite hull ved siden av TAP-Term-tilkoplingshylsen forbindes med nettdelen som er plassert i kjelleren.

Montasjevelledning TAP-Term:

  1. Sperr av tilførsel til tappepunkt utenfor.
  2. Avled trykket i vannledningen og få det ut via ute-tappekran.
  3. Skru av gammel ute-tappekran.
  4. Sett inn TAP-Term-gjengene og skru kranen inn igjen.
  5. Stikk TAP-Term-nettdelen inn i stikkontakten og nettdel-tilkoplingskabel låses inn i TAP-Term-tilkoplingshylsen. FERDIG.